Personalitatea lui Ştefan cel Mare


     Personalitatea lui Ştefan cel Mare este una din acele figuri importante care au marcat istoria ţării noastre. Nici - un domn, înaintea sau în urma lui, n-a ajuns la vânta şi celebritatea sa,  nici - unul nu şi-a păstrat între moldoveni şi  între români un nume aşa de drag, aşa de curat, aşa de popular ca al lui, încă astăzi aproape de trei veacuri şi jumătate după moartea sa, Ştefan cel Mare este idealul poporului nostru el personifică patriotismul, vitejia, dreptatea, bunătatea, în sfîrşit toate însuşirile unui mare domn, a unui geniu scutitor.
      Numele său nu mai puţin răsună astăzi decât în frumoasele timpuri când steagurile sale fâlfâiau falnic din vârful Carpaţilor până la ţărmurile Dunării şi ale Mării Negre, încă astăzi pe înaltul munţilor şi în adâncul văilor, în oraşe şi în sate, în palaturi şi în bordeie, pretutindeni numele său se pomeneşte cu mândrie şi recunoştinţă.
      Ştefan cel Mare  era adevăratul domn, în toată puterea cuvântului. Nici - una din însuşirile cu care poeţii i-au caracterizat pe domnitori nu-i lipsea: vitejie, duh înalt, iubire de dreptate unită cu o cuvenită energie spre a insufla totodată respect şi dragoste, adevărata înţelegere a duhului poporului şi a trebuinţelor sale, iubirea patriei mai mult decât a tronului său.

    La data de 2 iulie s-a planificat o activitate deschisă şi anume o oră comemorativă dedicată lui Ştefan cel Mare în incinta bibliotecii raionale „Mihai Eminescu”, organizată de lucrătorii bibliotecii în colaborare cu cei de la Casa raională de cultură. In cadrul activităţii s-a vernisat o expoziţie vastă de cărţi şi reviste. Activ au participat elevii claselor a VI – VIII de la Liceul Teoretic „ Mihai Eminescu”: Ruslana Frumosu, Tarus Irina, Calmuţchi Cătălina, Povivailov Elena, Bantea Viorica, Orăşan Victoria, Railean Maxim, care au lucrat în echipă unde au analizat calităţile fizice şi morale ale domnitorului, au oferit informaţii despre viaţa şi domnia lui Ştefan cel Mare, au compus poezii şi scrisori de mulţumire voievodului.
       La finalul activităţii s-au menţionat cele mai bune esee despre personalitatea domnitorului, iar cei prezenţi au interpretat melodia „Cînd a fost să moară Ştefan”. În concluzie această activitate de suflet ne-a oferit posibilitatea să elogiem această personalitate marcantă în istoria neamului nostru.


În încheiere citez următoarele:
Ctitor de ţară şi păstrător de datini, chipul lui Ştefan cel Mare se ridică peste crestele   veacurilor, nimbat de sfinţenie.
Şi, cu trecerea vremii, el se arată tot mai netrecător. Şi nu este o închipuire si nici plăsmuire de basm. Este viu, este aevea chipul strălucitor de luceafăr al marelui Ştefan.
Lespezile funerare de la Putna nu l-au putut cuprinde si nici ţintui pe loc. Ele mărturisesc doar că crugul vieţii lui pămînteşti s-a înnădit acolo pe crugul veşniciei.
Pretutindeni de - a lungul şi de - a latul Moldovei, firul vieţii şi al istoriei se toarce din moştenirea lui. Şi după moarte, ca şi pe cînd era în viaţa s-a întâmplat cu el aşa cum spune cronicarul Ureche: ” unde nu cugetai, acolo îl aflai”.
Pasul său biruitor, îndrăzneţ şi sigur, s-a imprimat şi îl simţi pe scările cetăţilor, pe drumurile târgurilor şi satelor, pe potecile munţilor şi pe lespezile bisericilor.
Sub bolţile sfintelor lui ctitorii mănăstireşti şi bisericeşti, a răsunat glasul rugăciunilor sale, iar din turnurile aceloraşi aşezăminte s-a auzit de atîtea ori, chemarea lui la oaste, la luptă pentru patrie şi lege. Ecoul lor se aude şi acum.0

1 Comentarii:

Anonim spunea...

mersi pentru informatie

:)) ;)) ;;) :D ;) :p :(( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| 8-} :)] ~x( :-t b-( :-L x( =))

Trimiteți un comentariu