Conferinţa regională

  La data de 20 ianuarie s-a desfăşurat Conferinţa regională cu genericul: "Liniile directoare" şi "Intervenţia timpurie" - vectori prioritari în protecţia drepturilor copiilor şi famiilei, în cadrul Proiectului "Asigurarea dreptului la familie şi protecţia lui de violenţă, abuz, neglijare şi exploatare", susţinut financiar de UNICEF şi implementat de EveryChild Moldova, în colaborare cu Ministerul Educaţiei, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, la nivel central şi Consiliul raional Făleşti, la nivel local.
  A deschis Conferinţa cu un cuvînt de salut preşedintele raionului Valeriu Muduc şi directorul EveryChild Moldova, Stela Grigoraş.
  Temele puse în discuţie:
-Liniile directoare ONU pentru îngrijirea alternativă a copiilor - moderator Iraida Bînzari, vicepreşedintele raionului pe probleme sociale;
-Intervenţia timpurie - Emilia Ciobanu, specialist principal în problemele protecţiei drepturilor copilului;
-Dezvoltarea serviciilor sociale de protecţie a copililui şi familiei în raionul Făleşti- Carolina Vîrtosu, directorul Centrului raional pentru Protecţia Drepturilor Copilului de pe lîngă SASPFC Făleşti;
-Servicii sociale alternative adresate copilului şi familiei în dificultate dezvoltate la nivel APL - Liliana Malachi, managerul Centrului Comunitar de Asistenţa Socială "Pro Sperare" s.Bocşa, r-l Făleşti;
-Dezvoltarea serviciilor sociale pentru copiii cu disabilităţi - Ludmila Ivanciuc, managerul Centrului Comunitar pentru copiii cu disabilităţi;
-Consolidarea capacităţilor profesionale ale specialiştilor din domeniu  şi ale persoanelor de decizie- Iana Obreja, asistent social comunitar, supervizor;
-Incluziunea socială-egalitate de şanse - Maria Şargu, şef Centru metodic DGRÎTS Făleşti.


0

Managementul timpului

  La data de 20 ianuarie s-a desfăşurat şedinţa ordinară a cercului de studiu al femeilor din cadrul organizaţiei teritoriale AgroInform. În cadrul şedinţei s-a pus în discuţie tematica "Managemetul timpului". Doamnele invitate s-au pronunţat vis-a-vis de utilizarea raţională a timpului lor şi planificarea activităţilor. Participantele au dispus de un material teoretic unde  erau specificate cîteva sfaturi şi anume:
- să ne priotirizăm sarcinile de serviciu;
- să ne planificăm ceea ce e posibil de realizat în funcţie de bioritmul nostru: dacă ştim că suntem mai activi dimineaţa, profităm de orele matinale pentru a rezolva sarcinile dificile.
- să alternăm o sarcină placută cu una mai puţin plăcută;
- convorbirile cu prietenele le lăsăm pentru pauze;
- să venim cu 15 minute mai devreme la muncă, s-ar putea să descoperim cu surprindere că ne parcurgem mai repede  mail-urile cu biroul gol, în linişte şi cu o cafea în faţă ... ca acasă.
  În concluzie: timpul este cea mai preţioasă resursă, este cel mai valoros lucru pe care îl avem. Este persisabil, nu poate fi înlocuit si nu poate fi salvat. Putem doar să-l realocăm de la activităţi de o mai mică importanţă către activităţile mai importante.
0

Participarea tinerilor la procesul deciziional

  Participarea tinerilor la viaţa publică şi la procesul de soluţionare a problemelor în cadrul comunităţii locale reprezintă un component esenţial al unei societăţi democratice. Implicarea lor în procesele sociale are o însemnătate dublă, deoarece tinerii reprezintă un potenţial economic şi social foarte mare şi ei sînt cei care simt pulsul schimbărilor politice fiind un segment al populaţiei ce se deosebeşte prin activism, orientat spre inovaţie şi informare, mobilitate si non conformism. Ei sînt predispuşi să experimenteze noi metode, devenind potenţiali avocaţi ai societăţii. Însă starea de lucruri referitor la implicarea tinerilor în luarea deciziilor la nivel local devine un proces dificil. Cu toate că, în ultimul timp se pune un accent în crearea posibilităţilor de implicare a tinerilor în viaţa comunităţii ei nu sînt destul motivaţi. Obstacolele cu care se confruntă tinerii în încercarea de a participa la procesul de luare a deciziilor este faptul că tinerii nu cunosc în mare parte, calea prin care pot să contacteze autorităţile locale, nu ştiu care le sînt drepturile ca cetăţeni si cum se pot informa. Chiar dacă tinerii ajung să fie reprezentaţi prin anumite structuri ei nu simt că se doreşte într-adevăr consultarea lor, ci mai degrabă, se doreşte ca ei să stea la locul lor. Nu dispun de încredere faţă de delegarea responsabilităţii deciziilor, cînd tinerii înaintează idei pertinente, bune de pus in practică. O altă cauză pentru care nu sînt consultaţi o reprezintă mentalitatea oamenilor de la aceste paliere decizionale. Atîta timp cît nu se percepe necesitatea implicării tinerilor în luarea deciziilor nu se va îmbunătăţi calitatea, înţelegerea şi aplicabilitatea pe termen lung a iniţiativei strategice.

0

Funcţionarii publici în sala de sportMişcarea înseamnă sănătate... fiind factorul de bază care ne dă buna dispoziţie şi încrederea în forţele proprii.
Funcţionarii publici din cadrul consiliul raional Făleşti promovează modul sănătos de viaţă pentru a-şi menţine vigoarea în domeniul lor de activitate. Ei au început să frecventeze sala de sport şi să practice volei, baschet, fotbal, adunîndu-se de 2 ori în săptămînă în sala liceului Teoretic "Mihai Eminescu" . Iniţiativa este susţinută şi de preşedintele raionului d-ul Valeriu Muduc care este un jucător activ al grupului. Cei de vîrsta a treia i-au surprins pe cei tineri prin energia de care au dat dovată, jucînd ambiţios pentru a obţine victorie pînă au rupt mingea de volei, dar jocul nu s-a sfîrşit, ei au continuat cu minifotbal.
 După 2 ore de sport funcţionarii entuziasmaţi de meci au planificat ora pentru întîlnirea următoare.
0

Participarea tinerilor în MoldovaAviz
 La data de 2 februarie 2012, în sala de şedinţe a primăriei or. Făleşti, se va desfăşura sesiunea cu tematica „Mobilizarea comunitară şi organizarea dezbaterilor publice”, în cadrul proiectului„Participarea tinerilor în Moldova”, la care sunt invitaţi tinerii din localitate.
 Începutul ora 10-00.

Cei cointeresaţi se pot adresa la următoarele date de contact:
tel. 23446 –Vera Radu, tel. 22755 – Mariana Andrieş

0

Să revenim la Eminescu

     Mihai Eminescu reprezintă, în esenţă, spiritualitatea românească, un poet de geniu mai aproape de noi prin poezie, proză sau publicisticã. Eminescu deschidea bogăţia poeziei spre universalitate, literatura romantică din primele arii de cultură. El a putut cînta cuvintul limbii sale materne, a ştiut să citească sufletul naturii dîndu-ne nouă poezia sa ca moştenire. 
      În oraşul Făleşti, la 15 ianuarie, ora 10.00 s-a desfăşurat spectacolul consacrat naşterii lui Mihai Eminescu. În cadrul evenimentului a fost depunere de flori la monumentul poetului de către conducerea raionului.
     Liceele Teoretice „M.Eminescu”, „I. Creangă”, „A. Puşchin” şi Biblioteca raională „M Eminescu” au pregătit un recital de poezii, melodii dedicate scriitorului. Pentru a afla amănuntele din cadrul evenimentului urmăriţi video.

0

Spectacolul „ Colindăm, Doamne, colinde”

    Primăria oraşului Făleşti a organizat spectacolul  „ Colindăm, Doamne, colinde”,  în ziua de Crăciun. Această sărbătoare religioasă aduce lumină şi linişte în sufletele oamenilor.
    La Spectacol au participat:
      - Ansamblul folcloric de bărbaţi "Baştina", conducător artistic Valeriu Negri.
      - Colectivul căminului cultural Gara Făleşti.
      -Ansamblul de dansuri populare "Foleşteanca", conducător artistic Calmuţchi Elena.
Colectivele artistice au venit cu colinde, jocuri cu măşti zoomorfe precum ursul şi căluţii.
      Ne-au bucurat cu prezenţa primarul oraşului Zalevschi Victor şi vice-primarul Durnea Veaceslav, care a venit cu un cuvînt de felicitare pentru locuitorii oraşului.
     Cei mai mici spectatori au avut ocazia să se joace în jurul bradului, să facă poze alături de Moş Crăciun, Crăciuniţa şi să primească dulciuri. Iar colectivele artistice n-au rămas fără tradiţionalul "crăciunel", reuşind să transmită emoţii pozitive celor prezenţi.
Ansamblu folcloric de bărbaţi "Baştina"
Colectivul căminului cultural Gara Făleşti

0

Instituţii de învătămînt încălzite cu surse alternative de energie termică

          Actualmente 4 instituţii de învăţămînt din raionul Făleşti: liceul teoretic „Ştefan cel Mare şi Sfînt din satul Năvîrneţ, liceul teoretic din satul Mărăndeni, gimnaziul din comuna Pruteni, gimnaziul din satul Bocani, vor fi conectate la  sisteme termice pe bază de biomasă  în cadrul proiectului finanţat de Uniunea Europeană şi implimentat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova „Energie şi Biomasă”.
          În cadrul  implimentării  proiectului, la 21-22 decembrie curent  în sala Centrului de Creaţie şi Agrement a raionului Făleşti  a fost organizate şi desfăşurate 2 seminare cu participare  experţilor de  la Institutul pentru Dezvoltare a Iniţiativelor Sociale „Viitorul” cu suportul financiar de la Programul  Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova  în cadrul proiectul „Energie şi Biomasă”.
          Primului seminar „Creşterea capacităţilor locale  privind gestionarea procesului de producere a energie termice din biomasă”  a avut loc cu participarea  primariilor, directorilor instituţiilor de învăţămînt şi grupurile de lucru din localităţile unde vor fi instalate cazane avînd la bază surse de combustibil din biomasă (paie), experţii Institutul pentru Dezvoltare a Iniţiativelor Sociale au abordat şi au analizat problemele axate pe eficienţa energetică a clădirilor publice, evoluţia şi provocările globale în sectorul energetic, cadrul normativ şi instituţional în sfera energiei şi biomasă, producerea de energie termică din biomasă.

0

Fiecare persoană are o dorinţă către Moş Crăciun

     Echipa de tineret din Consiliul raional Făleşti au făcut un filmuleţ, luînd prin surprindere funcţionarii publici cu întrebarea "Ce dorinţă a-ţi vrea să vă îndeplinească Moş Crăciun?".


Persoanele care au participat la relizarea filmuleţului:
 • Valeriu Muduc - Preşedintele raionului Făleşti
 • Iraida Bînzari - vicepreşedintele raionului Făleşti
 • Ana Ciobăniţa - juristul consiliului raional
 • Babin Iulia - secretarul consiliului raional
 • Budu Raisa - şef secţie administraţie publică
 • Deleu Elena - contabil şef
 • Cimpoieş Vitalie - director, centru de cooperarea transfrontalieră
 • Cuschevici Constantin - şeful secţie construcţie şi drumuri
 • Ina Railean - specialist principal în probleme juridice
 • Erhan Vladimir - specialist principal în domeniul gospodăriei comunale
 • Emilia Ciobanu - specialist principal în problemele drepturilor copilului, familiilor cu copii în situaţii de risc 
 • Mătasî Silvia - specialist - metodist

   
Grupul de iniţiativă
 • Moş Crăciun - Bejenari Dmitri - specialist în tehnologii informaţionale
 • Crăciuniţa - Andrieş Mariana - director artistic, Casa raionă de Cultură
 • Cameraman - Furdui Damian - director, Şcoala de Arte "Gheorghe Vrabie" or. Făleşti

0