Şedinţe online pe paginile web oficiale ale autorităţilor publice

Sondaj Falesti-info


Doriţi ca şedinţele consiliului orăşenesc şi raional să fie difuzate online pe paginile web oficiale ale autorităţilor publice?


0

Personalitatea lui Ştefan cel Mare


     Personalitatea lui Ştefan cel Mare este una din acele figuri importante care au marcat istoria ţării noastre. Nici - un domn, înaintea sau în urma lui, n-a ajuns la vânta şi celebritatea sa,  nici - unul nu şi-a păstrat între moldoveni şi  între români un nume aşa de drag, aşa de curat, aşa de popular ca al lui, încă astăzi aproape de trei veacuri şi jumătate după moartea sa, Ştefan cel Mare este idealul poporului nostru el personifică patriotismul, vitejia, dreptatea, bunătatea, în sfîrşit toate însuşirile unui mare domn, a unui geniu scutitor.
      Numele său nu mai puţin răsună astăzi decât în frumoasele timpuri când steagurile sale fâlfâiau falnic din vârful Carpaţilor până la ţărmurile Dunării şi ale Mării Negre, încă astăzi pe înaltul munţilor şi în adâncul văilor, în oraşe şi în sate, în palaturi şi în bordeie, pretutindeni numele său se pomeneşte cu mândrie şi recunoştinţă.
      Ştefan cel Mare  era adevăratul domn, în toată puterea cuvântului. Nici - una din însuşirile cu care poeţii i-au caracterizat pe domnitori nu-i lipsea: vitejie, duh înalt, iubire de dreptate unită cu o cuvenită energie spre a insufla totodată respect şi dragoste, adevărata înţelegere a duhului poporului şi a trebuinţelor sale, iubirea patriei mai mult decât a tronului său.

0