Invitaţie la sărbătoarea dragostei şi a bunăvoinţei

Invităm toţi doritorii
la sărbătoarea dragostei şi a bunăvoinţei Dragobete, cu genericul:
“Dragostea şi frumosul va salva omenirea”,
la data de 25.02.2012,(sîmbătă) în incinta Casei raionale de Cultură, ora 16.00
Vă aşteptăm!!!

0

Приглашение на масленицу


0

„ Dragostea şi frumosul va salva omenirea “


Invităm doritorii pentru participarea la preselecţia concursului orăşenesc
 „ Dragostea şi frumosul va salva omenirea
 08 - 11 februarie 2012
REGULAMENTUL

            Concursul  este organizat  de către Casa  raională de Cultură  din or. Făleşti susţinută de Secţia raională Cultură şi Turism Făleşti şi Primăria oraşului.

OBIECTIVE:
-         dezvoltarea creaţiei artistice a tinerelor talente;
-         propagarea artei oratorice, muzicale, coregrafice;
-         valorificarea scenică;
-         descoperirea şi readucerea în circuitul cultural a creaţiilor inedite;
-         cultivarea şi dezvoltarea gustului estetic;
-         lansarea şi promovarea tinerelor talente;

CONDIŢII DE PARTICIPARE:
1.      La concurs pot participa tinerii (16-25 ani) din oraşul Fălesti, care respectă condiţiile prezentului Regulament.

2.      Fiecare pereche  va fi supusă la  6 probe:
a)      Prezentarea partenerei/partenerului
b)      Proba de Dans;
c)      Proba muzicală;
d)      Interviul;
e)      Proba teatralizată;
f)      Concurs de inteligenţă.

3.      Concursul e valabil pentru participanţi, vorbitori de limbă română şi rusă.


0

Campionatul raional de volei

Duminică, la data de 05.02.2012 în incinta Liceului Teoretic "Mihai Eminescu" oraşul Făleşti, s-a desfăşurat campionatul raional la volei. În cadrul meciurilor disputate, pe primul loc s-au situat elevii Liceului Teoretic "Mihai Eminescu", oraşul Făleşti, pe al 2-lea loc - echipa Liceului Teoretic "Ion Creangă" din oraşul Făleşti şi respectiv, locul 3 - echipa Liceului Teoretic "Dimitrie Cantemir" din satul Pîrliţa.

 
 

0

Dezbateri raionale desfăşurate cu tinerii din oraşul Făleşti

 Proiectul “Participarea tinerilor în Republica Moldova, implementat de Fundaţia Est-Europeană şi susţinută de Ministerul Tineretului şi Sportului, a planificat dezbateri raionale la care au fost prezenţi tineri din liceele: „Ion Creangă”, „Mihai Eminescu”, „Alexandru Puşkin”, gimnaziul „Grigore Căruntu” şi tineri angajaţi. Sala de şedinţe a primăriei or.Făleşti, a fost ca niciodată plină de tineri entuziasmaţi şi plini de idei. Dat fiind fapt că s-au implicat activ în echipele de lucru unde au pus în discuţie problemele tinerilor din localitatea noastră, au propus soluţii în rezolvarea lor, au identificat barierele cu care se confruntă, resurse, modalităţi şi instrumente de rezolvarea problemelor comunităţii, avînd posibilitate să-şi exprime opiniile, să aducă exemple.
  La finalul întînirii au fost selectate 11 persoane din cei prezenţi care vor participa la Forumul regional al tinerilor.
  Asemenea activităţi sunt utile pentru tineri şi vor influenţa pe parcurs implicare lor în viaţa comunităţii.


0